Tytuł artykułu: O pewnym modelu drgań ciał periodycznie wieloskładnikowych

Autorzy: CHALECKI, M.

Słowa kluczowe: ciała periodycznie niejednorodne, drgania własne, funkcje kształtu

Streszczenie: Artykuł przedstawia metodę wyprowadzania równań ruchu trójwymiarowych ciał periodycznie niejednorodnych oraz zastosowanie tych równań do obliczenia częstości drgań własnych pręta periodycznie niejednorodnego. Przedstawiono też sposób konstrukcji funkcji kształtu. Są one zaprezentowane w dwóch postaciach: jako kombinacja funkcji trygonometrycznych oraz kombinacja wielomianów. Obie postaci dają bardzo podobne zależności modułu sztywności efektywnej od struktury komórki periodyczności; zależności te są podobne do prezentowanych w literaturze problemu.

Cytowanie w stylu APA: Chalecki, M. (2013). O pewnym modelu drgań ciał periodycznie wieloskładnikowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (1), 14-26.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Chalecki, 2013), następne powołania: (Chalecki, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Chalecki, Marek. "O pewnym modelu drgań ciał periodycznie wieloskładnikowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 59 ser., vol. 22, nr 1, (2013): 14-26.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Chalecki 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Chalecki_2013_PNIKS, author={Chalecki, Marek}, title={O pewnym modelu drgań ciał periodycznie wieloskładnikowych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN59/A2/art2.pdf}, year={2013}, volume={22 (1)}, number={59}, pages={14-26}}

Pełny tekst PDF


Go Back